Du är här:
Dela

Miljögifter

Grafik: SMHI

Grafik: SMHI

Den ökade mängden miljögifter som finns i våra hav är alarmerande. Det är allt från större föroreningar som stora plastbitar och fisknät till molekyler som TBT och PCB som orsakar skada i våra marina ekosystem.

Effekterna på djur och fiskar kan vara allt från att de fastnar i plast till att gifta molekyler ansamlas i dess fettvävnad eller verkar hormonstörande för individen.

Bohuskustens vattenvårdsförbund genomför vart femte år en miljögiftsundersökning som inkluderar ett antal områden (matriser) allt från sediment och flora till biota.

Undersökningen har för avsikt att kartlägga halter av utvalda miljögifter i de olika matriserna.

Miljögiftsundersökningar har utförs 2016 (biota), 2017-2018 (sediment) samt 2021 (biota och vatten). De senaste rapporterna rörande miljögifter återfinns under fliken rapporter.

Senast uppdaterad:2023-10-25

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se