Du är här:
Dela

Mätpunkter

Karta över förbundets mätpunkter finns här


Hydrografi:
Valö, Skalkorgarna, Älvsborgsbron, Danafjord, Instö Ränna, Galterö, Koljöfjord, Björkholmen i inre Gullmarn, Stretudden i Brofjorden, Åstol, Kosterfjorden, Byttelocket, Byfjorden och Havstensfjord

Växtplankton:
Håvprov från båt varje månad: Danafjord, Koljöfjord, Åstol, Kosterfjorden, Stretudden i Brofjorden och Havstensfjorden
Håvprov vid bryggor april-juni: Örsviken, Instö Ränna och Tjärnö

Miljögifter:
Biota (Krabbtaska, Skrubbskädda, Blåmusslor och Blåstång): Arendal, Skalkorgarna, Danafjorden, Galterö, Kungsviken (Koljöfjorden), Gullmarn Inre, Gullmarn Yttre, Brofjorden, Fisketången, Kosterfjorden, Strömstad (i närheten av Furholmen) och Stenungsund. 

Sediment: Stenungsund G2, Valö, Skalkorgarna, Danafjord, Arendal, Vinga, Rävungarna, Havstensfjord, Byfjorden, Saltkällefjorden, Brofjorden 324, Byttelocket, Fjällbacka, Koster och Strömstad. 

Mjukbottenfauna:
Udda år (2021): Brofjorden, Halse Askeröfjord och Rivö fjord

Jämna år (2022): Byfjorden, Saltkällefjorden-Gullmarn, Strömstadsfjorden och Bottnefjorden


Senast uppdaterad:2023-10-25

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se