Du är här:
Dela

Kontrollprogram

Bohuskustens vattenvårds förbunds kontrollprogram har pågått sedan 1990 och övervakar tillståndet i havet längst med kusten.

Kontrollprogrammet ingår som en större del i den regionala miljöövervakningen till havs. Utformningen av programmet har varierat över tiden för vissa av delmomenten och för andra, till exempel hydrografi, finns långa sammanhängande provtagningsdata av stort värde för att kunna användas till trendanalyser och för att titta på långsiktiga förändringar över tid. Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se