Du är här:
Dela

Mjuka bottnar

 - Mjukbottenfauna i kontrollprogrammet

Mjuka bottnar finns på ett antal ställen längst kusten. Dessa bottnar inhyser en varierad fauna med allt från havskräfta till en mängd olika nematoder (små maskar) och sjöstjärnor av alla dess slag. Faunan på mjukbotten är mer eller mindre stationära som vuxna och därför utgör djursamhället på de mjuka bottnarna ett bra ekosystem för miljöövervakning, samhället påverkas alltså av den miljön som råder på utvald plats.

Livstrategi för organismer på mjukbottnar kan skilja sig åt. Till exempel ormstjärnan Amphiura filiformis som har sin centraldisk (kropp) nedgrävd i sanden och viftar med sina armar för att fånga plankton att festa på.  Det finns också rörbyggande havsborstmaskar, varav vissa arter bygger rör med guldfärgade innerväggar. Dessa maskar har mycket varierande utseende med allt från ”vanligt” maskutseende till den marina Terebellides stroemi (se bild). Sjöborrar kan också finnas på och i dessa mjuka bottnar, Brissopsis lyrifera är ett exempel på en art som trivs bäst nedgrävd i det mjuka sedimentet.  

Mjukbottenfaunans artsammansättning är till stor del beroende av syretillgång på botten samt typen av sediment. Syrehalt påverkas av vattnets rörelse som blandar ner syrerikt vatten från ytan till det syrefattiga vid botten, och syrefattiga bottnar har en mindre artrikedom än de syrerika. Vid syrefattiga förhållanden lever faunan mestasdels på ytan av sedimentet för att få tillräckligt med syre.

                                                                                        

Senast uppdaterad:2015-11-20

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se