Du är här:
Dela

Hårdbottens fauna

- Hårdbottenfauna i kontrollprogrammet

Delar av havsbotten längst Bohuskusten består av klippor och klippväggar. Djur som sitter fast på hårdbotten (sten, bergväggar, klippor) kallas för hårdbottensfauna. Faunan på hårdbotten består av koralldjur, mossdjur, sjöpungar, svampdjur, tagghudingar, blötdjur, kräftdjur och rörbyggande maskar.

Täckningsgrad och utbredning bestäms av organismernas miljöpreferenser för till exempel vattendjup, ljustillgång och temperatur samt deras förmåga att kolonisera tomma, tillgängliga ytor på botten. Några exempel på arter är blåmussla (Mytilus edulis), havsnejlika (Metridium
senile)
och dödmanshand (Alcyonium digitatum).


Senast uppdaterad:2015-11-20

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se