Du är här:
Dela

Styrelse 2020-2021

Ordförande:
Mats Brodefors (M)  -  Göteborgs stad

Vice ordförande:
Bernt Lundborg (S) - Kungälvs kommunm

Ordinarie ledamöter:

 • Bengt Bivrin (MP), Strömstads kommun
 • Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
 • Carl Bloom (MP), Tjörns kommun
 • Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
 • Mats Brodefors (M), Göteborgs Stad
 • Kaj Andersson (V), Göteborgs Stad
 • Marie-Louise Johansson, Borealis AB
 • Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
 • Mihkel Laks, Volvo Personvagnar AB
 • Sara Lidholm, Preemraff Lysekil AB
 • Claes Lundberg, Renahav Sverige AB

Ersättare

 • Hans Schub (M), Tanums kommun
 • Bo Gustafsson (LP), LEVA i Lysekil AB/Lysekils kommun
 • Anders Arnell (M), Orust kommun
 • Jenny Wernäng (M), Öckerö kommun
 • Henrik Sjöstrand (M), Göteborgs Stad
 • Ulf Carlsson (MP), Göteborgs Stad
 • Johan Nyberg, Nynas AB
 • Jenny Gwes, Göteborgs Hamn AB
 • Vakant, Företagsrepresentant
 • Alexandra Baeza Isaksson, ST1
 • Agneta Stenberg, Orkla Foods Sverige/ABBA
Senast uppdaterad:2020-06-17

Sammanträdestider 2020

Årsmöte:

 • 12 juni kl. 13:30 (Skype)

Styrelsemöten:

 • 4 mars kl. 13:30, Volvo Cars
 • 12 juni (efter årsmötet)
 • 18 september kl. 13:30, GR
 • 4 december kl. 13:30, Medlem

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se