Du är här:
Dela

Styrelse 2023-2024

Ordförande:
Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad

Vice ordförande:
Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Lars-Åke Karlgren (V), Strömstads kommun
 • Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
 • Bengt-Arne Andersson (M), Tjörns kommun
 • Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
 • Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad
 • Mats Brodefors (M), Göteborgs Stad
 • Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
 • Anders Olsson, Volvo Personvagnar AB
 • Jenny Karsberg, Perstorp Oxo AB
 • Sara Lidholm, Preemraff Lysekil AB
 • Claes Lundberg, Renahav Sverige AB

Ersättare

 • Hans Schub (M), Tanums kommun
 • Bo Gustafsson (LP), LEVA i Lysekil AB/Lysekils kommun
 • Göran Karlsson (S), Orust kommun
 • Anders Kjellgren (M), Öckerö kommun
 • Cajsa Ottesjö (V), Göteborgs Stad
 • Henrik Sjöstrand (M), Göteborgs Stad
 • Marie-Louise Johansson, Borealis AB
 • Johan Nyberg, Nynas AB
 • Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
 • Henrik Nordenström, ST1
 • Jacqueline Pontén, Nouryon FC AB

Senast uppdaterad:2023-05-03

Sammanträdestider 2023

Årsmöte:

 • 19 april

Styrelsemöten:

 • 15 mars kl. 13:30
 • 19 april (konstituerande)
 • 7 juni kl. 13:30
 • 20 september kl. 13:30
 • 6 december kl. 13:30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se