Du är här:
Dela

Styrelse 2024-2025

Ordförande:
Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad

Vice ordförande:
Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun

Ordinarie ledamöter:
1. Lars-Åke Karlgren (V), Strömstads kommun
2. Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
3. Göran Karlsson (S), Orust kommun
4. Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
5. Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad
6. Henrik Sjöstrand (M), Göteborgs Stad
7. Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
8. Anders Olsson, Volvo Personvagnar AB
9. Jenny Karsberg, Perstorp Oxo AB
10. Sara Lidholm, Preemraff Lysekil AB
11. Claes Lundberg, Renahav Sverige AB

Ersättare:
1. Hans Schub (M), Tanums kommun
2. Bo Gustafsson (LP),LEVA i Lysekil AB/Lysekils kommun
3. Wouter Fortgens (M), Stenungsunds kommun
4. Anders Kjellgren (M), Öckerö kommun
5. Cajsa Ottesjö (V), Göteborgs Stad
6. Mats Brodefors (M), Göteborgs Stad
7. Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
8. Johan Nyberg, Nynas AB
9. Marie-Louise Johansson, Borealis AB
10. Jenny Bjärmark, ST1
11. Jacqueline Pontén, Nouryon FC AB

Senast uppdaterad:2024-04-19

Sammanträdestider 2024

Årsmöte:

  • 18 april (Kungälv)

Styrelsemöten:

  • 20 mars kl. 13:30
  • 18 april (konstituerande)
  • 5 juni kl. 13:30
  • 18 september kl. 13:30
  • 4 december kl. 13:30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se