Du är här:
Dela

Styrelse 2021-2022

Ordförande:
Mats Brodefors (M), Göteborgs stad

Vice ordförande:
Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Hans Schub (M), Tanums kommun
 • Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
 • Anders Arnell (M), Orust kommun
 • Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
 • Mats Brodefors (M), Göteborgs Stad
 • Kaj Andersson (V), Göteborgs Stad
 • Marie-Louise Johansson, Borealis AB
 • Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
 • Anders Olsson, Volvo Personvagnar AB
 • Sara Lidholm, Preemraff Lysekil AB
 • Claes Lundberg, Renahav Sverige AB

Ersättare

 • Bengt Bivrin (MP), Strömstads kommun
 • Bo Gustafsson (LP), LEVA i Lysekil AB/Lysekils kommun
 • Linda-Maria Hermansson (C), Stenungsunds kommun
 • Jenny Wernäng (M), Öckerö kommun
 • Henrik Sjöstrand (M), Göteborgs Stad
 • Ulf Carlsson (MP), Göteborgs Stad
 • Johan Nyberg, Nynas AB
 • Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
 • Vakant, Företagsrepresentant
 • Henrik Nordenström, ST1
 • Agneta Stenberg, Orkla Foods Sverige/ABBA
Senast uppdaterad:2021-06-22

Sammanträdestider 2021

Årsmöte:

 • 21 april

Styrelsemöten:

 • 2 mars kl. 09:30
 • 21 april (konstituerande)
 • 8 juni kl. 09:30
 • 21 september kl. 09:30
 • 30 november kl. 09:30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se