Du är här:
Dela

Årsmöte 2019-04-09

Ordinarie förbundsmöte hålls varje år i april månad

Kallelse till förbundsmötet skickas till medlemmar, styrelse, arbetsgrupper och andra intresserade senast
1 månad före mötet.

Senast uppdaterad:2019-09-12

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se