Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

 

Arbetsutskottet

 • Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad
 • Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
 • Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
 • Jenny Karsberg, Perstorp Oxo AB

Program- och utvärderingsgruppen

 • Trine Lise Andersen, Kretslopp & Vatten Göteborgs Stad
 • Jenny Toth, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
 • Emanuel Nandorf, Kungälvs kommun
 • Cecilia Press/Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
 • Linnea Lundh, Preem Raff Lysekil AB
 • Stenungsundsindustrierna (kallas när undersökningar som särskilt berör dem disuteras)
 • Carina Erlandsson, Länsstyrelsen (Kontaktperson)

Revisorer

 • Anna de Blanche, Ernst & Young AB
 • Tomas Amlöv (KD), Uddevalla kommun

Revisorersättare

 • Kristina Baaz, Ernst & Young AB
 • Torbjörn Rigemar (S), Göteborgs Stad

Valberedning

 • Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad (Sammankallande)
 • Kenth Johansson (UP), Uddevalla kommun/Västvatten AB
 • Jenny Bjärmark, Preem AB

Senast uppdaterad:2023-08-16

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se