Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

 

Arbetsutskottet

 • Thomas Larsson (MP), Göteborgs stad
 • Jens Borgland (M), Västvatten/Uddevalla kommun
 • Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB
 • Vakant, Företagsrepresentant
 • Monica dahlberg, Göteborgsregionen (GR)
 • Ylva Barr, Göteborgsregionen (GR)

Program- och utvärderingsgruppen

 • Carolina Bodlund/Lena Blom, Kretslopp & Vatten Göteborgs Stad
 • Jenny Toth/Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
 • Maria Hübinette, Kungälvs kommun
 • Karl-Emil Videbris, Gryaab AB
 • Linnea Lundh, Preem Raff Lysekil AB
 • Stenungsundsindustrierna (kallas när undersökningar som särskilt berör dem disuteras)
 • Carina Erlandsson, Länsstyrelsen (Kontaktperson)
 • Monica dahlberg, Göteborgsregionen (GR)
 • Ylva Barr, Göteborgsregionen (GR)

Revisorer

 • Anna de Blanche, Ernst & Young AB
 • Josua Jakobsson (KD), Uddevalla kommun

Revisorersättare

 • Kristina Baaz, Ernst & Young AB
 • Torbjörn Rigemar (S), Göteborgs Stad

Valberedning

 • Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad (Sammankallande)
 • Kenth Johansson (UP), Uddevalla kommun/Västvatten AB
 • Jenny Bjärmark, Preem AB

Senast uppdaterad:2024-04-19

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se