Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

 

Arbetsutskottet

 •  Mats Brodefors (M), Göteborgs Stad
 •  Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
 •  Karl-Emil Videbris, Gryaab AN
 •  Marie-Louise Johansson, Borealis AB

Program- och utvärderingsgruppen

 • Cecilia Press, Gryaab AB
 • Helen Galfi, Kretslopp & Vatten Göteborgs Stad
 • Jenny Toth, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
 • Amanda Karlsson, Preem Raff Lysekil AB
 • Carolina Bodlund, Kungälvs kommun
 • Stenungsundsindustrierna (kallas när undersökningar som särskilt berör dem disuteras)
 • Carina Erlandsson, Länsstyrelsen

Revisorer

 • Anna de Blanche, Ernst & Young AB
 • Ulf Teghammar (C), Uddevalla kommun

Revisorersättare

 • Kristina Baaz, Ernst & Young AB
 • Torbjörn Rigemar (S), Göteborgs Stad

Valberedning

 • Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla kommun/Västvatten AB (Sammankallande)
 • Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad
 • Jenny Bjärmark, Preem AB

Senast uppdaterad:2023-01-12

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se