Du är här:
Dela

Vattenvårdsförbund i Sverige

Vattenvårdsförbund finns etablerade i hela Sverige, runt hela kusten samt för olika vattendrag och sjöar. Vattenvårdsförbundens syfte att främja ett hållbart utnyttjande av ett vattenområde genom att genomföra recipientkontroll i sina respektive upptagningsområden.

Recipientkontrollen syftar till att ge en helhetsbild av påverkan på recipienten från medlemmarnas aktiviteter. Recipientkontrollen samordnas med nationell, regional och kommunal miljöövervakning vid val av provtagningslokaler, metoder och laboratorieanalyser.

Resultaten från recipientkontrollen är tillgängliga för samtliga medlemmar i förbunden att använda som underlag vid tillsyn samt för allmänheten. Resultaten rapporteras även in till datavärdar som ansvarar för provtagningsdata från hela Sverige för att skapa en helhetsbild av vattenkvaliteten i landet. 


Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se