Du är här:
Dela

Vattenvårdsförbundets årsmöte 2018
hålls på Trädgår'n i Göteborg torsdagen
den 19 april kl. 10:30-15:30

Senast uppdaterad:2018-08-23

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se