Du är här:
Dela

Mätpunkter

Hydrografi:

Valö, Älvsborgsbron, Skalkorgarna, Danafjord, Instö Ränna, Åstol, Galterö, Byfjorden, Havstensfjorden, Koljöfjord, Björkholmen, Stretudden, Byttelocket och Kosterfjorden

Mjukbottenfauna:

Koljöfjord, Havstensfjorden och Saltkällefjorden

Plankton:

Danafjord, Havstensfjorden, Koljöfjord, Kosterfjorden, Stretudden, Åstol

Håvprov: Danafjord, Havstensfjorden, Koljöfjorden, Kosterfjorden, Stretudden, Åstol, Instö Ränna, Skalkorgarna, Galterö och Byttelocket

Makroalger:

Brofjorden


Senast uppdaterad:2015-09-30

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se