Du är här:
Dela

Kontakta oss

Bohuskustens vattenvårdsförbund har ett kansli där Monica Dahlberg och Frida Eriksson arbetar.

Monica och Frida svarar på frågor om tillståndet i Bohuskustens vatten och dess biflöden.

Kansliet finns på Göteborgsregionens kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg.

Både Monica och Frida är biologer, Monica har arbetat på kansliet sedan 1998 och Frida började under 2015. På GR där de är anställda arbetar de även för Göta älvs vattenvårdsförbund och administrerar även arbetet i vattenråden för Göta älv, Mölndalsån och Säveån.

Monica Dahlberg
Tfn: 031-335 5479

Frida Eriksson
Tfn: 031-335 5339

Senast uppdaterad:2015-09-30

Kontakta kansliet

Postadress
Box 5073
402 22 GÖTEBORG

Besöksadress
Anders Personsgatan 8
416 64 GÖTEBORG

Växel
031-335 5000

Fax
031-335 51 17

E-post
info@bvvf.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | Fax 031-335 51 17 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se