Du är här:
Dela

Välkomna till seminarium om mjukbottenfauna och mänsklig påverkan

Bohuskustens vattenvårdsförbund och Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in till ett kvällsseminarium om mjukbottenfauna och mänsklig påverkan på denna.             

Det bjuds på föreläsningar från experter om trålnings, muddrings och dumpnings påverkan på mjukbottenfauna och åtgärder på grunda bottnar. Vi avslutar det hela med en paneldiskussion för att fånga upp alla aspekter. Seminariet kommer hållas både fysiskt och digitalt så alla kan delta!

För de som deltar fysiskt bjuds också på matig smörgås, så skynda att boka innan platserna tar slut (max 35 personer)!

När? Kl. 17-19 onsdag den 16 november

Var? Spisrummet på Bohusläns Museum, Uddevalla, samt digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan till de som anmält sig.

Anmälan? Senast tisdag den 8 november genom denna LÄNK Länk till annan webbplats.

Program

16:30 – Tekniktest samt möte mellan VRBK:s och BVVF:s styrelser

17:00 - Inledande presentation av Bohuskustens vattenvårdsförbund, BVVF och Vattenrådet för Bohuskusten

17:10 - Mattias Sköld, SLU Aqua. Bottentrålnings effekter på marina ekosystem

17:35 - Örjan Östman, SLU. Effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer

18:00 - PAUS med förtäring för fysiska deltagare

18:30 – Anders Olsson, Länsstyrelsen Västra Götaland. Åtgärder för biologisk mångfald på grunda bottnar

18:50 – Paneldiskussion och frågor

19:00 – Slut för dagen!Senast uppdaterad:2022-12-14

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se