Du är här:
Dela

Utvärdering av metod flygfotografering av snabbväxande fintrådiga makroalger

I utvärderingen har en genomgång av underlaget för samtliga vikar, en stickprovskontroll av gammalt analysmaterial samt en genomgång och uppdatering av metodbeskrivningen utförts.

Senast uppdaterad:2018-09-27

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se