Du är här:
Dela

Senaste nytt från Länsstyrelsen

BVVF:s kontaktperson, Anna Dimming, rapporterar senaste nytt från Länsstyrelsen.

Länsstyrelserna har nu gjort bedömningarna av den ekologiska statusen för alla ytvattenförekomster och de är uppdaterade i VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Förvaltningscykel 3, 2017-2021. Länsstyrelsen kommer vara ute på samråd/informationsmöten i höst för att presentera arbetet och få in synpunkter. Arbetet fortgår nu med förslag på åtgärder samt längre fram förslag på eventuella nya miljökvalitetsnormer som beslutas av Vattenmyndigheten.

I sommar har Länsstyrelsen tillsammans med Göteborgs universitet restaurerat 1600 kvadratmeter ålgräs vid Gåsö i Lysekils kommun. Genom att plantera ålgräs hoppas man påskynda återetableringen och återfå de tjänster ålgräset bidrar med. Vid ett första återbesök ser ålgräset ut att ha etablerat sig bra och har börjat bilda nya blad och skott. Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt. Under projekttiden ska totalt 2 hektar ålgräs restaureras. LÄS MER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för den marina informationscentralen för Västerhavet och har i sommar startat upp facebooksidan Info Västerhavet för att sprida information om det aktuella tillståndet i havsmiljön längs västkusten till allmänheten. Sidan är ett steg i arbetet för Info Västerhavet att bli mer tillgänglig för hela västkusten samt att få in observationer från allmänheten vid behov. Länk till Facebooksidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I mitten av september startar Länsstyrelsens arbete med revideringsprocessen av det regionala miljöövervakningsprogrammet för åren 2021-2026 på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Enligt befintlig budget finns inget utrymme för utökad övervakning så fokus kommer främst ligga på att analysera vilka program som bör prioriteras utifrån uppföljning och krav enligt vattendirektivet men Länsstyrelsen kommer även belysa vilka behov av underlag som finns på västkusten.

 

Mvh,

Anna Dimming

Senast uppdaterad:2019-09-25

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se