Du är här:
Dela

Rapport Utvärdering av medlemsnytta

En medlemsutvärdering har utförts inom förbundet under vintern 2019/2020 och nu är rapporten publicerad på hemsidan.

BVVF har med hjälp av en praktikant, Robert Gladh, utfört en medlemsundersökning för att se hur vattenvårdsförbundet kan arbeta till störst nytta för medlemmarna i förbundet. Undersökningen har utmynnat i en rapport med redovisning samt förändringsförslag. BVVF kommer under 2020 arbeta med hur förbundet ska gå vidare utifrån de förändringsförslag som rapporten resulterar i.

Läs hela rapporten HÄR

Senast uppdaterad:2020-03-03

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se