Du är här:
Dela

Rapport "Övervakning av marin mjukbottenfauna 2021"

Rapporten presenterar resultat från bottenfaunaundersökning längs Bohuskusten 2021

Senast uppdaterad:2022-10-19

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se