Du är här:
Dela

Rapport Miljögifter i biota 2016

Här presenteras resultaten från undersökningen av miljögifter i biota 2016

Senast uppdaterad:2017-05-11

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se