Du är här:
Dela

Rapport Makrofauna mjukbotten - kustnära bottnar i Västra Götalands län 2017-2020

Rapporten presenterar en sammanställning av resultaten från undersökningarna av mjukbottenfauna 2017-2020

Senast uppdaterad:2022-10-19

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se