Du är här:
Dela

Rapport "Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten 2016"

Här presenteras resultaten från flygfotograferinen av fintrådiga alger längs Bohuskusten 2016

Senast uppdaterad:2017-08-07

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se