Du är här:
Dela

Gemensamt webinarium med VRBK

Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF) och Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) höll den 7 oktober en förmiddags webinarium med exempel på utmaningar och möjligheter i Bohuskustens vattenmiljöer på och under ytan.

Förmiddagen startade med en presentation om de båda verksamheterna av ordföranden Mats Brodefors (BVVF) resp Ewa Lavett (VRBK). Länsstyrelsen hade sedan en dragning om den nya statusklassningen för vatten som följdes av att Ewa Lavett inledde ett block om marin restaurering med erfarenheter från åtgärdsarbete. Inom detta tema berättade Sandra Andersson från Marine Monitoring om ålgräs, där även Edvard Molitor berättade om Göteborgs Hamns erfarenheter av ålgräs som kompensationsåtgärd. Det sista föredraget hölls av Åsa Strand och Kristina Svedäng från IVL och handlade om återetablering av blåmusslor, och specifikt ett exempel från Asköfjorden.

Förmiddagen avslutades med att de båda ordförandena öppnade för inspel gällande hur verksamhetrna kan samarbeta.

Har du några idéer på hur vattenrådet och vattenvårdsförbundet kan jobba ihop och skapa mervärde? Kontakta oss på kansliet så tar vi gärna emot idéer!

Senast uppdaterad:2020-11-10

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5300 | E-post: info@bvvf.se | www.bvvf.se