Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

 

Arbetsutskottet

 •  Mats Brodefors (M), Göteborgs stad
 •  Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla kommun
 •  Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB
 •  Ingela Eliasson, Inovyn Sverige AB

Program- och utvärderingsgruppen

 • Jan Mattson, GRYAAB
 • Lena Blom, Kretslopp & Vatten Göteborgs Stad
 • Maria Hübinette, Kungälvs kommun
 • Marie-Louise Johansson, Borealis AB
 • Sara Lidholm, Preemraff Lysekil AB
 • Sofia Ström, Uddevalla kommun

Revisorer

 • Anna de Blanche, Ernst & Young AB
 • Claes Hedlund (C), Munkedals kommun

Revisorersättare

 • Kristina Baaz, Ernst & Young AB
 • Johan Nilsson (S), Munkedals kommun

Senast uppdaterad:2018-02-26

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se