Du är här:
Dela

Arbetsgrupper

 

Arbetsutskottet

 •  Mats Brodefors (M), Göteborgs stad
 •  Bernt Lundborg (S), Kungälvs kommun
 •  Karl-Emil Videbris, Gryaab AN
 •  Eva Magnusson, Perstorp Oxo AB

Program- och utvärderingsgruppen

 • Cecilia Press, Gryaab AB
 • Helén Galfi & Lena Blom, Kretslopp & Vatten Göteborgs Stad
 • Jenny Toth, Miljöförvaltningen Göteborgs stad
 • Linnéa Lundh, Preem Raff Lysekil AB
 • Maria Hübinette, Kungälvs kommun
 • Marie-Louise Johansson, Borealis AB
 • Sofia Ström, Uddevalla kommun

Revisorer

 • Anna de Blanche, Ernst & Young AB
 • Claes Hedlund (C), Munkedals kommun

Revisorersättare

 • Kristina Baaz, Ernst & Young AB
 • Johan Nilsson (S), Munkedals kommun

Senast uppdaterad:2019-04-10

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se