Du är här:
Dela

Rapport "Miljögifter i sediment och biota längs Bohuskusten och sediment i Göta älv"

Här presenteras resultaten från de miljögiftsundersökningar som genomförts i biota (2016) och sediment (2017-2018)                  

Senast uppdaterad:2019-04-01

Bohuskustens vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5000 | E-post info@bvvf.se | www.bvvf.se